Thanh lý tủ trưng bày 2m ngăn gỗ tồn kho mới 98%

3,600,000