Thanh lý tủ trưng bày ngang 2m4x2m4 cao cấp

2,399,000