Tủ quần áo 1m2 cửa lùa gia đình màu kem cũ

4,600,000