Thanh lý tủ quần áo 1m2 cửa lùa mới 99%

3,450,000