Thanh lý sofa tiếp khách bọc nhung màu xanh mới 99%

4,500,000