Thanh lý kệ trưng bày 2m màu kem tồn kho

3,400,000