Thanh lý cục sofa 1m2 bọc nỉ tiếp khách mới 95%

450,000