Ghế xoay nhân viên màu nâu xuất khẩu mới 99%

2,200,000