Thanh lý bộ sofa góc L gia đình tồn kho

4,900,000