kệ ốp hậu lưới 1m2 x 2m x 30

mới nhé, có nhiều màu ván cho anh chị lựa chọn.

Cửa Hàng Điệp Minh Tự