bàn giám đốc 80 x 1m6

mới nhé, có nhiều màu ván cho anh chị lựa chọn.

Cửa Hàng Điệp Minh Tự